Close
Bon żłobkowy

Bon żłobkowy

Od 1 czerwca można składać wnioski o warszawski bon żłobkowy. To comiesięczne świadczenie  w wysokości 400 złotych dla rodziców, których dziecko znajduje się na liście oczekujących do żłobka państwowego, a Ci rezygnując z niego zapiszą malucha do placówki prywatnej lub skorzystają z opieki opiekuna dziennego.

Żłobkowy deficyt trwa

Jak jest z tą kolejką do żłobka państwowego większość Was pewnie wie. W Warszawie średnio co 7 dziecko ma miejsce w placówce państwowej, zatem w przypadku rodziny 2+1 szanse na dostanie się są nikłe. Koszty prywatnej placówki w Warszawie są naprawdę wysokie. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że średnia miesięczna opłata ponoszona za pobyt dziecka w gminnym żłobku jest niższa o 419 zł niż w prywatnej placówce. Czasami musimy, czasami po prostu chcemy wrócić do pracy, jeszcze zanim dziecko pójdzie do przedszkola.  W związku z tym niektóre samorządy w ramach polityki wspierania rodziców tworzą świadczenia w formie bonów żłobkowych. Pozwalają choć częściowo pokryć koszt pobytu naszych pociech w placówkach prywatnych. Uzyskanie bonów uzależnione jest od miejscowych uchwał.

Warszawski bon żłobkowy – kryteria

Warszawski bon żłobkowy przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka, który mieszka w Warszawie, tutaj odprowadza podatki oraz nie przebywa na urlopie wychowawczym. Dofinansowanie przyznawane jest dla dziecka w przedziale wiekowym od 1 roku do 3 lat, czyli do momentu, w którym objęte zostanie wychowaniem przedszkolnym, a maksymalnie do ukończenia roku szkolnego, w którym maluch kończy 3 lata. Kryterium dochodowe na członka rodziny wynosi 2883 zł.

Pełna informacja o kryteriach tu: https://warszawa19115.pl/-/warszawski-bon-zlobkowy

bon żłobkowy warszawa

Dokumenty

Dokumenty konieczne do złożenia wniosku o bon żłobkowy, składanego online:

 • oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę albo o rezygnacji z tego miejsca, z dniem ustalenia prawa do świadczenia;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu na rachunek bankowy m.st. Warszawy nienależnego  świadczenia;
 • oświadczenia odpowiednio: obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający  rok, w którym ustala się prawo do świadczenia,  w urzędzie skarbowym, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d,  
 • oświadczenie o zobowiązaniu się do okazania na wezwanie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów (szczegóły TU.)

Do wniosku o ustalenie prawa do  świadczenia należy dołączyć:

 • kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu wychowawczego; 
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (szczegóły TU.)

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko należy dołączyć odpowiednio:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w  przypadku gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego.
bon żłobkowy

Złóż wniosek o bon żłobkowy

Warunek powrotu do pracy

Mimo wszystkich zalet i faktycznego wsparcia dla rodziców od początku budził w nas niepokój warunek konieczności przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy o nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym w dniu składania wniosku o bon. Bo co jeśli rodzic przebywa na urlopie, bo dziecko oczekuje na liście przyjęcia do żłobka, a warunek otrzymania bonu jest dla nas kluczowy w opłaceniu placówki prywatnej? Czy można wraz z w wnioskiem o bon żłobkowy złożyć deklarację powrotu do pracy po otrzymaniu bonu i oddaniu dziecka pod opiekę placów prywatnej?Zapytaliśmy o to Urząd Miasta Warszawy.

Składając wniosek możesz przebywać na urlopie

Składając wniosek o przyznanie bonu, posiadając podpisaną umowę z prywatną placówką na opiekę nad Twoją pociechę możesz nadal pozostawać na urlopie wychowawczym, a pracę zawodową podjąć już po przyznaniu świadczenia. Należy wtedy wraz z wnioskiem złożyć zaświadczenia od pracodawcy oraz dodatkowe wyjaśnienia pisemne dotyczące zatrudnienia (powrotu do pracy po zakończonym urlopie wychowawczym). Świadczenia zostaną więc  przyznane z ciążącym na  wnioskodawcy obowiązku dostarczenia do określonej daty (np. 15 września 2019 r.) zaświadczenia od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego oraz ze wskazaniem daty faktycznego powrotu do pracy.  Sytuacja ta wymaga weryfikacji przyznanego świadczenia. Na chwilę wydania decyzji wypłaty świadczenia zostaną wstrzymane, natomiast po dostarczeniu stosownego zaświadczenia świadczenia po weryfikacji zostaną adekwatnie do sytuacji wypłacone lub w sytuacji braku powrotu do pracy uchylone.

Bon żłobkowy w innych miastach

Nie tylko Warszawa wspiera w ten sposób młodych rodziców. Podobne rozwiązanie funkcjonuje:

 • Gdańsku, do 500 zł dla rodziców dzieci dzieci do 3 r. życia mieszkających w Gdańsku. Wysokość bonu żłobkowego stanowi różnicę między opłatą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej. Szczegóły TU.
 • Płocku, 260 zł dla rodziców dzieci od 1 do 3 r. życia, mieszkających na terenie Płocka. Szczegóły TU.
 • Szczecinie, 500 zł. dla rodziców dzieci od 13 do 36 miesiąca, mieszkających na terenie Gminy Miasta Szczecin. Szczegóły TU.
 • Serocku – 300 zł.dla rodziców dzieci od 20. tygodnia życia, mieszkających na terenie miasta i gminy Serock i wskazanie takiego adresu podczas rozliczania podatku dochodowego. Szczegóły TU.
 • Markach – 300 zł. dla rodziców dzieci w wieku 1-3 lata. Rodzice dziecka muszą mieszkać w Markach i odprowadzać podatki do Urzędu Skarbowego w Wołominie, wskazując nasze miasto jako miejsce zamieszkania. Szczegóły TU.
bon żłobkowy gdańsk

Są też i takie samorządy, które zamiast bonów  przekazują dotacje dla właścicieli prywatnych placówek dzięki temu koszty ponoszone przez rodziców w placówkach niepublicznych kształtują się na podobnym poziomie, jak w tych prowadzonych przez miasto. Podobnie działa to w małych gminach, które nie prowadzą własnej placówki publicznej.

Tekst: Nina Woźniak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Co każdy rodzic powinien wiedzieć?

 

 • jak bezpiecznie i przyjemnie dojechać tam gdzie chce;
 • jak ciekawie spędzić weekend;
 • gdzie zjeść rodzinny obiad lub wypić kawę;
 • do jakiego muzeum można wjechać wózkiem
 • który pracodawca pozwoli przyjść z dzieckiem do pracy.

To i wiele więcej wprost na Twoją skrzynkę!

ZAPISZ SIE!