Close
Jak napisać dobry biznesplan i czy zawsze jest to konieczne?

Jak napisać dobry biznesplan i czy zawsze jest to konieczne?

Brak planu działania to prosta droga do porażki biznesowej. Jeśli nie określimy jasno, co chcemy osiągnąć, w jakim czasie oraz jakimi sposobami, jest duże ryzyko, że nie osiągniemy niczego. Nasze działania bowiem staną się chaotyczne i niespójne, a to prosta droga do upadku firmy. Co więc zrobić, aby odpowiednio przygotować się do prowadzenia własnej działalności? Napisać biznesplan!

Co to jest biznesplan

Najprościej ujmując jest to dokument, w którym opisujemy plan na swój biznes. Pozwala na sprecyzowanie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy, zaplanowanie firmy krok po kroku. Zazwyczaj tworzy się go przed rozpoczęciem swojej działalności, ale także w momencie podejmowania decyzji o rozwoju firmy, kiedy zamierzamy poszerzyć profil działalności firmy lub go zmienić.

W biznesplanie opisujemy przede wszystkim koncepcję firmy, czyli to, jakie produkty bądź usługi chcemy oferować. Oprócz tego staramy się wyznaczyć najważniejsze cele – krótko i długoterminowe i opisać je w możliwie najbardziej szczegółowy sposób. Jednak to nie wszystko – biznesplan powinien także zawierać analizę możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów.

Przed przystąpieniem do tworzenia biznesplanu warto odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 • Kto zamierza otworzyć własne przedsiębiorstwo?
 • Co jest przedmiotem planowanego przedsięwzięcia?
 • Jak będzie przebiegać jego realizacja?
 • Ile to będzie kosztować?

Po co tworzyć biznesplan

Biznesplan tworzy się przede wszystkim po to, aby ocenić opłacalność biznesu, który chcemy założyć. Nawet jeśli wydaje nam się, że nasz pomysł jest strzałem w dziesiątkę, warto się mu przyjrzeć z możliwie najbardziej obiektywnej strony. 

Druga równie istotna kwestia to harmonogram pracy, który stworzymy dzięki biznesplanowi. Jasno rozpisane cele, precyzyjnie określone sposoby ich realizacji oraz czas, w jaki chcemy je osiągnąć, zapewniają trzymanie się obranej przez siebie drogi. 

Biznesplan jest również niezbędnym dokumentem w instytucjach, w których można starać się o dofinansowanie, np. w banku, urzędzie pracy czy gminy.Dobrze napisany pomoże nam  zdobyć pieniądze na rozpoczęcie działalności.

8 kroków do stworzenia biznesplanu

Nie jest istotne, czy biznesplan tworzysz na własne potrzeby, czy będzie on dokumentem przeznaczonym dla podmiotów zewnętrznych. Zasady obowiązuje takie same – powinien być jasny, przejrzysty i wiarygodny. Nie ma jednego wzoru, według którego można stworzyć ten dokument, ale każdy powinien zawierać poniższe elementy.

 1. Streszczenie przedsięwzięcia.
  Jest to wizytówka całego biznesplanu, zawiera wszystkie najważniejsze elementy z poszczególnych jego części. Dlatego zazwyczaj pisze się go na końcu. Warto tutaj scharakteryzować dokładnie firmę, opisać jej wizję i misję, a także określić najważniejsze cele i zakładane środki ich realizacji.
 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
  Powinien być to zwięzły, zawierający najważniejsze dane, opis przedsiębiorstwa. Informacje, jakie należy tu zawrzeć, to nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, pełne dane teleadresowe, życiorys zawodowy właściciela firmy. 
 3. Opis produktu lub usługi.
  Jest to jedna z najważniejszych części biznesplanu. Po to się właściwie go tworzy, aby dokładnie opisać produkt lub oferowaną usługę. Nie wystarczy jednak ograniczyć się do ich cech fizycznych. Najważniejsze jest przedstawienie polityki cenowej, strategii sprzedaży i dystrybucji oraz pokazanie, co produkt wyróżnia na tle konkurencji. 
 4. Pracownicy oraz zarządzanie.
  Kadra zarządzająca oraz pracownicy to ogromny zasób firmy i mają kluczowy wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia. Dlatego należy opisać, jakie są kompetencje kadry zarządzającej oraz pracowników (jeśli planuje się takich zatrudnić), system wynagrodzeń, podział obowiązków oraz strukturę organizacyjną.
 5. Rynek i konkurencja.
  Aby móc przewidzieć, czy nasz pomysł ma szansę odnieść sukces, konieczne jest przeanalizowanie otoczenia, w jakim przyjdzie działać przyszłej firmie. Warto szczegółowo opisać rynek, branżę, w której przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało, panujące w niej tendencje, sytuację konkurentów oraz scharakteryzować potencjalnych klientów. Tutaj jest również miejsce na analizę SWOT. Dzięki niej rozpoznać można swoje mocne i słabe strony, a także wychwycić szanse i zagrożenia płynące z otoczenia rynkowego.
 6. Strategia marketingowa.
  Aby dotrzeć z informacją do klientów, niezbędne jest określenie swojej grupy docelowej. Warto do tego podejść bardzo dokładnie, ponieważ to pozwoli nam trafiać do osób faktycznie zainteresowanych naszym produktem bądź usługą. Następstwem tego jest określenie sposobów dotarcia, kanałów, za pośrednictwem których będziemy się reklamować oraz budżetu, jaki chcemy na to przeznaczyć. 
 7. Plan finansowy.
  To część, dzięki której można ocenić, czy nasz biznes będzie opłacalny. To także ważna część dla osób decydujących o przyznaniu dofinansowania. Należy w niej zawrzeć informacje o prognozowanych przychodach oraz kosztach związanych z prowadzeniem działalności, źródłach finansowania oraz nakładach inwestycyjnych. 
 8. Harmonogram.
  Na koniec warto wszystko podzielić na kroki, które zamierzamy podjąć, aby osiągnąć cel i wyznaczyć im konkretne daty realizacji. Bez tego łatwo popaść w chaos organizacyjny. 

Powyższe kroki są ważne i potrzebne nie tylko po to, aby zdobyć środki finansowe na prowadzenie działalności. To ważny dokument dla samego przedsiębiorcy, ponieważ pozwala w sposób możliwie najbardziej obiektywny spojrzeć na swój pomysł i ocenić szansę na jego powodzenie. Jednak przy pisaniu biznesplanu warto pamiętać o jednym – zawarte tu dane muszą być obiektywne i realne. Przedsiębiorcy bowiem często są zbyt optymistyczni, przez co ich plan na biznes jest wyidealizowany.


Powyższe zagadnienia były przedmiotem drugiego z cyklu warsztatów „Klub Przedsiębiorczych Mam + – rozpocznij swój biznes”, organizowanego przez Fundację Rodzic w mieście. Warsztaty dedykowane są mamom, które chcą założyć własną firmę oraz mają konkretny pomysł na produkt lub usługę. Podczas 5 spotkań uczestniczki nie tylko poznają prawne aspekty prowadzenia firmy, ale także stworzą bieznesplan oraz strategię sprzedaży swoich produktów bądź usług. Warsztaty na temat tworzenia biznesplanu poprowadziła Marta Waszczuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Co każdy rodzic powinien wiedzieć?

 

 • jak bezpiecznie i przyjemnie dojechać tam gdzie chce;
 • jak ciekawie spędzić weekend;
 • gdzie zjeść rodzinny obiad lub wypić kawę;
 • do jakiego muzeum można wjechać wózkiem
 • który pracodawca pozwoli przyjść z dzieckiem do pracy.

To i wiele więcej wprost na Twoją skrzynkę!

ZAPISZ SIE!