Close
Sprawdź nas!

Sprawdź nas!

Urodziny. Dwa lata – dla jednych dużo, dla innych mało. Dla nas mnóstwo pracy, setki pomysłów, tych zrealizowanych i tych, które na razie zostają w folderze „to do”, dwa uzyskane minigranty i 10 kolejnych odrzuconych w postępowaniu konkursowym. Z okazji naszych drugich urodzin chcemy pokazać Ci to, z czego jesteśmy dumni.

Miasto

Zmieniamy miasto wierząc, że może ono być przyjaznym i bezpiecznym miejscem do życia dla rodzin. Walczymy o to, aby poruszanie się po mieście z małym dzieckiem w wózku było proste i bezpieczne. Nasze działania miejskie skupiały się głównie w obszarach:

 • Składania wniosków w ramach konsultacji społecznych lokalnych projektów, ale też ogólnomiejskich takich jak chociażby „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”.
 • Przedstawianiu głosu rodziców przez udział w ciałach doradczych i konsultacyjnych.

– Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, której spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego, która spotyka się raz w miesiącu .

Rada konsultuje projekty rozwojowe Warszawskiego Transportu Publicznego i ważne dla użytkowników ZTM kwestie. Nasze rekomendacje możesz już zobaczyć wdrożone w życie, np. oznakowanie poziome miejsc dla wózków dziecięcych w autobusach, powrót do rozkładanych krzeseł przy miejscach dla wózków w tramwajach czy nowe oznakowania miejsc uprzywilejowanych we wszyskich pojazdach komunikacji miejskiej. Obecnie ZTM pracuje również nad stworzeniem mapy niedostępnych dla rodziców z dziećmi przystanków na terenie całej Warszawy czy kampanią informacyjną dotyczącą konieczności ustępowania miejsc uprzywilejowanych. Wprowadzone zostały zmiany zgodnie z naszymi wytycznymi do zakresu szkoleń kierowców i motorniczych tak, aby byli oni uwrażliwieni na potrzeby rodziców z dziećmi podróżujących komunikacją miejską. Więcej o naszych działaniach w Radzie przeczytacie TU.

 • Pokazywaniu perspektywy rodziców przez udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych.

W czasie tych trzech lat wzięliśmy czynny udział w spotkaniach, debatach i konferencjach dotyczących problemów obecnych miast i ich przyszłości. Przedstawialiśmy perspektywę rodziców żyjących w miastach m.in. na VII Kongresie City Matters, Kongresie Ruchów Miejskich czy Konferencji „Mobilna Warszawa i Zrównoważony Transport”.

 • Pokazywaniu codziennych problemów rodziców z dziećmi w poruszaniu się po Warszawie.

Współorganizowaliśmy dwa przemarsze Pieszej Masy Krytycznej, podczas których pokazywaliśmy, jak przejścia podziemne, brak pasów czy zastawione samochodami chodniki utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają poruszanie się po mieście rodzicom z dziećmi.

Co przed nami?

 • Przygotowujemy materiały edukacyjne dla nauczycieli zachęcające ich do działań ograniczających ruch samochodowy przed szkołami i przedszkolami. Chcemy zachęcać rodziców, aby rezygnowali z codziennej podwózki dzieci samochodem i stawiali na spacery, rower lub transport miejski.
 • Kontynuujemy prace w Radzie WTP oraz BKDS ds. Transportu.
 • Naciskamy władze Warszawy, aby przyspieszyły prace nad budowaniem przejść naziemnych dla pieszych i ograniczały ruch samochodowy w centrum miasta.
II Piesza Masa Krytyczna

Opieka dla dzieci

Od ponad 20 miesięcy działamy na rzecz zmiany wakacyjnych dyżurów w Warszawskich przedszkolach. Prowadzimy kampanię edukacyjną skierowaną do rodziców, aby pokazać im, jakie mają prawa i na co mogą wpływać w przedszkolu swojego dziecka.

DDTVN

Skontaktowaliśmy się z każdą dzielnicą w Warszawie, aby sprawdzić jak organizowane są wakacje w przedszkolach, dopytywaliśmy, jak to wygląda w innych miastach, pytaliśmy również Was o zdanie z tej sprawie w anonimowej ankiecie, a nawet spotkaliśmy się z ZNP, aby dowiedzieć się jakie stanowisko w tej sprawie mają nauczyciele przedszkolni.

dyżury wakacyjne

Mówimy również o standardach opieki dla dzieci. Nie godzimy się z przyjętym programem m.st. Warszawy, które tworzy nowe miejsca opieki kosztem ich jakości. Uważamy, że 150-180 dzieci do 3. roku życia w żłobku to zdecydowanie za dużo!

Co przed nami?

 • Czekamy na spotkanie z prezydent Kaznowską, aby przekazać jej te wszystkie informacje i porozmawiać o możliwych zmianach. Spotkanie ma się odbyć jeszcze w październiku tego roku.
 • Będziemy podejmować działania zmierzające do przekonania władz Warszawy w inwestowanie w małe żłobki i dziennych opiekunów, nie w wielki molochy.

Przedsiębiorczość mam

Wspieramy kobiety, które chcą być aktywne zawodowo, nie rezygnując jednocześnie z bycia zaangażowanym rodzicem. Działamy na rzecz rozwijania przedsiębiorczości u kobiet, organizujemy spotkania motywacyjne, networkingi oraz warsztaty.

 • Od prawie dwóch lat organizujemy comiesięczne spotkania Klubu Przedsiębiorczych Mam w Warszawie. Rozmawiamy ze sobą na temat tego, jak łączyć macierzyństwo z pracą zawodową, dzielimy się obawami i trudnościami w zarządzaniu firmą, inspirujemy się i motywujemy do działania, a przede wszystkim wspieramy się i współpracujemy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat klubu lub dołączyć do spotkań, śledź profil Klub Przedsiębiorczych Mam na Facebooku.
 • Zorganizowałyśmy trzy warsztaty Motheratorium Biznesu dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą.
 • Zdobyłyśmy grant z Urzędu m.st. Warszawy na warsztaty Klub Przedsiębiorczych Mam + „Rozpocznij swój biznes!„. Dedykowany jest mamom, które mają konkretny pomysł na biznes, chcą założyć działalność gospodarczą, jednak potrzebują wsparcia w kwestiach tworzenia biznesplanu czy strategii sprzedażowej.
Klub Przedsiebiorczych Mam

Co przed nami?

 • Organizujemy spotkanie z Pełnomocniczką Prezydenta m.st. Warszawy ds. Kobiet, na które serdecznie zapraszamy (zapisz się TUTAJ). Na spotkaniu zastanowimy się, czy Warszawa jest miastem łatwym do życia, dostępnym i wspierającym kobiety, które posiadają dzieci. Poruszymy takie zagadnienia jak: aktywizacja zawodowa mam – co przeszkadza kobietom w poworcie na rynek pracy po urodzeniu dziecka, jakiego wsparcia oczekują, czy osiągnięcie work&family balance jest w ogóle możliwe, a także dostępność i jakość oferowanej przez miasto opieki nad dziećmi oraz łatwość w poruszaniu się po mieście z dzieckiem.
Katarzyna Wilkołaska-Żuromska
 • Tworzymy sieć Klubów Przedsiębiorczych Mam w całej Polsce. Poza Warszawą w spotkaniach można uczestniczyć także w Gdyni, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu, Grodzisku Mazowieckim i Lesznowoli. A to dopiero początek!
 • Regularnie składamy wnioski o granty na kolejne szkolenia dla mam, które chcą rozwijać się zawodowo.

Kultura otwarta na rodzica i dziecko

Ważnym obszarem działań fundacji jest wspieranie rodzin z dziećmi w dostępie do kultury. Wierzymy w ogromną wartość, jaką niesie za sobą uczestnictwo w kulturze już od najmłodszych lat. Od początku działania fundacji monitorujemy ofertę kulturalną polskich instytucji pod kątem jej dostępności i otwartości na rodziny z małymi dziećmi. Próbujemy przełamać wzajemną nieufność, zarówno po stronie instytucji, jak i rodziców jako odbiorców kulturalnych działań. Bacznie obserwujemy i analizujemy krajowe i zagraniczne praktyki włączania rodziców z dziećmi do życia kulturalnego. Doceniamy wartościowe inicjatywy, ale też wysoko ustawiamy poprzeczkę.

Co konkretnie robimy w tym temacie?

 • Fundacja jest partnerem akcji #muzealniaki zainicjowanej przez Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
 • Przedstawicielki Fundacji uczestniczyły w konferencjach, szkoleniach i think-tankach poświęconych obecności dzieci w muzeach i innych placówkach kulturalnych, m.in. w Międzynarodowej Konferencji Wyszehradzkiej #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych we Wrocławiu oraz w dwóch muzealnych think-tankach: “Muzeum Odpowiedzialne Społecznie” oraz “Dziecko w muzeum” organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
 • Fundacja wspiera medialnie wartościowe wydarzenia i inicjatywy kulturalne, skierowane do rodzin z dziećmi. Patronujemy m.in. projektom teatralnym Fundacji Młyn, cyklowi “Kino-kołyska” w Filmotece Narodowej-Instytucie Audiowizualnym; byliśmy również patronami medialnymi projektu “Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo” prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia “Pracownia Etnograficzna” oraz wystaw “Aż nuda się uda” w Dizajn BWA Wrocław i “SENSO-litera” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
 • Na blogu regularnie pojawiają się recenzje wystaw i relacje z wizyt w instytucjach kultury, a także opisy ciekawych inicjatyw kulturalnych adresowanych do rodziców z dziećmi. 

Co przed nami?

 • W październiku nasza przedstawicielka będzie reprezentować fundację na konferencji “Hands on! All inclusive! Museums as places for ALL children” we Frankfurcie, organizowanej przez International Association of Children in Museums. Liczymy na sporą dawkę wiedzy i inspiracji!
 • Pracujemy nad publikacją, będącą zbiorem dobrych praktyk w zakresie włączania rodziców i dzieci do życia kulturalnego.
 • Będziemy nadal uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej dostępności instytucji kultury dla rodzin z dziećmi, m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury m. st. Warszawy oraz grupy ADESTE.
 • Tworzymy ofertę szkoleniową dla instytucji kultury, związaną z otwieraniem się na rodziców z dziećmi jako odbiorców ich działań.

Rodzina w przestrzeni publicznej

Od początku działalności Fundacji mówimy o prawie rodziców do korzystania z przestrzeni publicznej. Pierwszym projektem, jaki stworzyliśmy jest Zmaluchem.pl – baza miejsc przyjaznych rodzicom z dziećmi w Warszawie. Obecnie mamy w niej 260 miejsc, opisanych, sprawdzonych i ocenionych wnikliwym okiem rodzica!

Mówimy o prawie rodziców do korzystania z miejsc usługowych. Zabraliśmy głos przy okazji głośnej debaty medialnej dotyczącej kilku restauracji, które zakazały wstępu dzieciom poniżej 6 r.ż. Rozmawialiśmy na ten temat w Strefie Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom. Skierowaliśmy również pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich o zgodność z prawem takiego postępowania. Na odpowiedź nadal czekamy.

polskie radio

Co przed nami?

 • Na bieżąco sprawdzamy i dodajemy do bazy kolejne miejsca przyjazne dzieciom. Te szczególnie warte uwagi opisujemy Wam szerzej na blogu.
 • Marzy nam się aplikacja Zmlauchem.pl, która pozwoli jeszcze swobodniej poruszać się po mieście i szukać miejsc przyjaznych rodzicom z dziećmi. Szukamy sponsora i środków na jej stworzenie.
zmaluchem

Oczywiście to tylko część naszych działań. Więcej informacji o nich znajdziesz na FB, IG i oczywiście blogu.

Codziennie dla Ciebie i wszystkich rodziców pracuje: Ada, dwie Agnieszki, Dorota, Joanna, Karolina. W wielu kwestiach pomogła nam Nina i Gabrysia. Wszystkie jesteśmy wolontariuszkami Fundacji.

Pomóż nam działać i wpłać na podstawowe koszty, jakie ponosimy!

zbiórka

Darowiznę możesz odliczyć w rocznym zeznaniu PIT. Dobro wraca!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Co każdy rodzic powinien wiedzieć?

 

 • jak bezpiecznie i przyjemnie dojechać tam gdzie chce;
 • jak ciekawie spędzić weekend;
 • gdzie zjeść rodzinny obiad lub wypić kawę;
 • do jakiego muzeum można wjechać wózkiem
 • który pracodawca pozwoli przyjść z dzieckiem do pracy.

To i wiele więcej wprost na Twoją skrzynkę!

ZAPISZ SIE!